47th    K.U.K.S. INTERNATIONAL GALA FESTIVAL OF NATIONAL FARE  2017

will be the major cultural event of the year. The Committee sincerely hopes that members of all affiliated societies will participate in this great event.

The Festival will be held at Copenhagen City Hall on Friday the 27th October. Ask your society on how to participate and get your admission card.
 
Link to Programme 
 

Velkommen

K.U.K.S. samarbejder med De Forenede Nationer i New York og direkte med alle verdens nationer.

K.U.K.S. Komitee består af formænd/præsidenter for de bilaterale og multilaterale foreninger, der er medlemmer af K.U.K.S.

K.U.K.S. filosofi i korthed:

Ved i samarbejde med de bilaterale og multilaterale udlandsforeninger og gennem mange forskelligartede aktiviteter at arbejde for international forståelse, venskab og respekt med det klare mål at fremme fredelig sameksistens mellem verdens nationer.

Af dr.fil. Wolmer Clemmensen og Ths. Sonne

Welcome

K.U.K.S. co-operates with United Nations, N.Y. and directly with all Nations of the World.

K.U.K.S. Committee consists of the Presidents/Chairmen of the bilateral and multilateral societies associated with K.U.K.S.

K.U.K.S.' Philosophy in brief:

In co-operation with the bilateral and multilateral foreign societies and by every kind of common cultural activity, to promote international understanding, friendship and respect, to further peaceful co-existence amongst the nations of the world.

By dr.phil. Wolmer Clemmensen and Ths. Sonne.

KUKS INTERNATIONAL GALA FESTIVAL OF NATIONAL FARE

 
 Photo: Hasse Ferrold
 
Held on Friday Oct. 18, 2013 
at the Copenhagen Town Hall
 
800 entries from Embassies,
Foreign Societies and friends
 
See the
Gallery
 
 

Komiteen for Udlandsforeningers Kulturelle Samvirke udgøres af de bilaterale foreninger for følgende lande:

Afrika,  Albanien,  Amerika,  Argentina,  Australien,  Belgien,  Bhutan,  Brasilien,  Canada,  China,  Danmark,  England, Estland,  Filippinerne, Finland, Frankrig, Ghana, Grækenland, Holland, Indien, Indonesien, Irland, Iran, Island, Israel, Italien, Japan, Korea, Kroatien, Latin-Amerika, Letland, Litauen, Marokko, Mexico, Nepal, New Zealand, Norge, Polen, Rumænien, Rusland, Schweiz, Skotland, Slovakiet, Spanien, Sri Lanka, Sverige, Tanzania, Thailand, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Venezuela, Vestindien, Ægypten, Østrig, og foreningerne: Norden, Normannisk, Sydslavisk, International Women’s Club, Corps Cconsulaire samt Copenhagen International School og Den Internationale Højskole
K.U.K.S. | Bredgade 47, 3.tr., DK-1260 Copenhagen K. - DENMARK