Afrika


Der er følgende Multilaterale og Internationale foreninger orienteret omkring Afrika

Det Danske Afrika Selskab

(The Danish Africa Society) blev stiftet 11. september 1965.
 
Selskabets præsident:
Erik Nørgaard
Bakkedraget 46, 3480 Fredensborg
Tlf: +45 4848 4825
e-mail
 
Web site: www.afrikaselskabet.dk
 
Selskabets formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for områderne i Afrika Syd for Sahara, deres befolkning og natur, deres historie og udvikling. Selskabet er upolitisk og arbejder for at styrke og fremme forbindelsen mellem alle, der har opholdt sig i længere eller kortere tid i Afrika.
 
I løbet af året afholdes sædvanligvis fire møder med interessante foredrag og beretninger fra Afrika, efterfulgt af selskabeligt samvær. Det årlige kontingent er p.t. kr. 200.
 
Yderligere oplysninger samt ansøgning om medlemskab indhentes fra selskabets præsident.
K.U.K.S. | Bredgade 47, 3.tr., DK-1260 Copenhagen K. - DENMARK