Ungarn

 
Dansk Ungarsk Selskab

Formand:
Erika Wiinholt   tlf: 33 15 83 85

Kontaktperson:
Næstformand Angela Effersøe
e-mail
K.U.K.S. | Bredgade 47, 3.tr., DK-1260 Copenhagen K. - DENMARK