H.K.H. PRINS HENRIK
 
 
 
 
H.K.H. Prins Henrik var protektor for KUKS i mange år, en utrættelig støtte for K.U.K.S. gennem alle årene.
 
Vi er ham dybt taknemmelige for hans store indsats. 
 

Velkommen

K.U.K.S. samarbejder med De Forenede Nationer i New York og direkte med alle verdens nationer.

K.U.K.S. Komitee består af formænd/præsidenter for de bilaterale og multilaterale foreninger, der er medlemmer af K.U.K.S.

K.U.K.S. filosofi i korthed:

Ved i samarbejde med de bilaterale og multilaterale udlandsforeninger og gennem mange forskelligartede aktiviteter at arbejde for international forståelse, venskab og respekt med det klare mål at fremme fredelig sameksistens mellem verdens nationer.

Af dr.fil. Wolmer Clemmensen og Thomas Sonne

Welcome

K.U.K.S. co-operates with United Nations, N.Y. and directly with all Nations of the World.

K.U.K.S. Committee consists of the Presidents/Chairmen of the bilateral and multilateral societies associated with K.U.K.S.

K.U.K.S.' Philosophy in brief:

In co-operation with the bilateral and multilateral foreign societies and by every kind of common cultural activity, to promote international understanding, friendship and respect, to further peaceful co-existence amongst the nations of the world.

By dr.phil. Wolmer Clemmensen and Thomas Sonne.

KUKS INTERNATIONAL GALA FESTIVAL OF NATIONAL FARE

 
 Photo: Hasse Ferrold
 
Held on Friday Oct. 18, 2013 
at the Copenhagen Town Hall
 
800 entries from Embassies,
Foreign Societies and friends
 
See the
Gallery
 
 

Komiteen for Udlandsforeningers Kulturelle Samvirke udgøres af de bilaterale foreninger for følgende lande:

Afrika,  Albanien,  Argentina,  Armenien,  Australien,  Belgien,  Bhutan,  Brasilien, Bulgarien, Danmark,  England, Estland,  Filippinerne, Finland, Frankrig, Ghana, Holland, Indien, Indonesien, Iran, Island, Israel, Italien, Japan, Kina, Korea, Letland, Litauen, Marokko, Nepal, New Zealand, Nigeria, Norge, Polen, Rumænien, Rusland, Schweiz, Skotland, Slovakiet, Spanien, Sri Lanka, Sverige, Tanzania, Thailand, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, USA,  Venezuela, Ægypten, Østrig, og foreningerne: Norden, Souvenir Normand, Sydslavisk, International Women’s Club, Corps Consulaire samt Copenhagen International School, Danes Worlwide og Den Internationale Højskole
K.U.K.S. | Danas Plads 23, 2.th., DK-1915 Frederiksberg C - DENMARK