Pręsidium

Komiteen for Udlandsforeningers Kulturelle Samvirke K.U.K.S.

Confédération Culturelle des Sociétés Étrangères

Cultural Confederation of Foreign Societies

Stiftet 17. april 1970

 

K.U.K.S. trofaste Protektor gennem alle årene:

 

 11. juni 1934 - 13. februar 2018

Det var med stor sorg, at vi modtog beskeden om H.K.H. Prins Henrik's død. Han var vor utrættelige Protektor gennem alle årene, og vi er ham dybt taknemmelige for den store indsats, han har gjort for K.U.K.S.  

Æret være H.K.H. Prins Henrik's minde!

 

K.U.K.S. Præsidium:

MEM Kaj Larssen, Præsident

Direktør Ulrik greve af Rosenborg, Vicepræsident

Cand.mag. & art Carl-Thomas von Christierson, Kasserer 

Eleanor J. Bomholt QSM, Ærespræsident, Honorary President 

Keramiker Susanne Prip Madsen

Fhv. Ministerråd Cand.jur. John Pontoppidan

Senior Manager Danske Bank (ret.) Jesper Laust Buch

K.U.K.S. | Danas Plads 23, 2.th., DK-1915 Frederiksberg C - DENMARK