Arrangementer

KUKS International Exhibition Of National Parks 2018
 
I anledningen af FN-dagen 2018 gennemfører KUKS i samarbejde med herværende ambassader og Københavns Rådhus en udstilling K.U.K.S. INTERNATIONAL EXHIBITION OF NATIONAL PARKS i rådhushallen på Københavns Rådhus.

Over hele verden har en lang række lande udpeget områder til nationalparker, hvor natur, historie eller nationale interesser har særlig betydning. I de fleste udgør naturen den største værdi mens andre søger at bevare steder af historisk interesse, alle med det formål at uddanne og skabe bevidsthed om nationens værdier. I deres mangfoldighed udgør de alle et symbol på national stolthed der viser særlige aspekter af det pågældende land.

Danmark har flere nationalparker, blandt andet istidslandskabet i Mols Bjerge, klitlandskabet med sandflugten i Thy og Vadehavet i Sønderjylland. Den nyeste nationalpark er Skjoldungerens Land i Lejre og Roskilde. K.U.K.S. vil med denne udstilling sætte fokus på de enkelte landes skatte og særpræg som de kommer til udtryk gennem nationalparkerne.

Udstillingen er åben fra onsdag den 24. oktober kl. 15. og alle følgende hverdage samt lørdag til tirsdag den 30. oktober fra kl. 10 – 16.
 
___________________________________________________________
 
K.U.K.S. International Gala Festival of National Fare 2017

Finder sted på Københavns Rådhus fredag den 27. oktober 2017 med åbningsceremoni kl. 19.30.
 
Fristen for bestilling af adgangsskort er udløbet for denne gang.
 
___________________________________________________________
 
Formandsmødet 2017

Tirsdag den 7. marts 2017 afholdt KUKS møde for de tilknyttede foreningers formænd i Hjemløsecaféen på Theklavej 48. Som tema var valgt: Hvad skal der til for at din forening kan tiltrække nye medlemmer og få fremgang i en tid med mange anderledes tilbud som konkurrerende faktorer?

To oplægsholdere var inviteret. Dorethe Worsøe fra International Women’s Club fremhævede fordelen af at deres medlemmer tilhørte en kontinuerligt skiftende medlemskreds. Det er nødvendigt at fokusere på foreningernes formål, at inddrage yngre medlemmer i planlægning og være opmærksom på både de yngre og ældre medlemmers behov og nytte af foreningen. IWC arrangerede månedlige ”Coffe-Mornings” og andre selskabelige arrangementer. Et traditionelt område for IWC er velgørenhed både i nærområdet og internationalt.

Luc de Moor fra Dansk-Belgisk Selskab erkendte også udfordringerne i at skaffe nye og især yngre medlemmer. Studerende og familier med børn er sjældent potentielle medlemmer. Et andet problem er at de sociale medier har overtaget kommunikationsformen, og for mange er et nationalt tilhørsforhold ikke en prioritet, sådan som det er for foreningerne. Selskabet holder fast i de nationale højtider og typiske traditioner, for at fastholde den belgiske identitet og belgiske forbindelser til efter en udstationering.

Andre indlæg handlede om at skabe opmuntring og fordele ved medlemskab, skabe sjove og uformelle møder ved siden af f.eks. nationaldage, oprette netværk gennem Facebook og kontakte hjemlandets studerende i Danmark. Fokusering på ”hvornår vil I komme og hvad vil I?, fremfor ”Kan i komme den og den dag til det og det?” Foreningerne bør overveje fordelingen af formelle møder i forhold til sammenkomster hvor man har det sjovt. Nogle ambassader holder månedlige aftener arrangeret af foreningerne. Et generelt spørgsmål var om foreningerne bruger deres resurser effektivt.

Deltagerne var enige om at formandsmødet var forløbet meget tilfredsstillende med gode oplæg og mange, engagerede deltagere i de efterfølgende drøftelser. Morgencafeens lokaler var fine rammer for mødet. Tilbagemeldinger fra flere deltagere havde været meget positive og der var enighed om at lave et tilsvarende arrangement næste år primo marts med et nyt tema.
 
___________________________________________________________
 

October 2014

K.U.K.S. International Exhibition of  National Heraldry and Coat of Arms.
 
Københavns Rådhushal; Åbningstider fredag 24. oktober kl. 15 til torsdag den 6. november. Hverdage 9.30-16.00; lørdage 10.30- 15; søndag lukket.
Heraldik og våbenskjolde.

I århundreder har heraldik været et middel til identifikation. Heraldikken har sin oprindelse i Middelalderen og i behovet for at skelne mellem venner og fjender i strid. Når ansigt og krop var skjult under panser og plade viste man sin identitet gennem farver og symboler.

I dag er heraldikken stadig levende. Lande, byer, dynastier, adelige og borgerlige familier, enkeltindivider ligesom firmaer, sportsklubber, osv. kan have deres eget våben. Heraldiske autoriteter over hele verden skaber og tildeler våben. Heraldiske foreninger befordrer kendskab og forståelse for heraldikken, dens regler og skønhed, Heraldik er også en videnskab på højeste akademiske plan. Heraldikken omgiver os i hverdagen og kan ses på bygninger, gader, busser, brevhoveder, indgraveret på glas, sølv og på våbenringe. Byen København har sit våbenskjold med de tre tårne der kan ses både udenpå og inde i rådhuset.

                Med denne udstilling ønsker K.U.K.S. at skabe et forum der viser hvordan heraldik bruges over hele verden. K.U.K.S. værdsætter hvordan ambassaderne benytter denne lejlighed til at vise eksempler på national heraldik som statsvåbener, våbener for autoriteter, familier, virksomheder, handel, sport, kultur eller andet der, i fortid og nutid, på en eller anden måde, har været betydningsfuld for hvert lands historie og udvikling, våbener der bærer en symbolsk betydning for hvert land.
 
             K.U.K.S. 2014 International Exhibition of National Heraldry and Coats of Arms is generously supported by the Embassies of Armenia, Australia, Benin, Bosnia and Herzegovina, Burkino Faso, Estonia, Georgia, Ghana, Greece, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Latvia, Malta, Morocco, Nepal, South Africa, Uganda and The United States of America. The Danish, Norwegian and Swedish exhibitions are provided by the national heraldry societies of Denmark, Norway and Sweden, while Mr. Tom C. Bergroth of Turku Provincial Museum generously supports the Finnish exhibition. The invaluable support and cooperation with The City Council of Copenhagen is greatly appreciated, and a special thank is extended to Danske Bank for their continuous interest and support of K.U.K.S. activities.
----------------------------------------------------------------------------------------------

May 2014

44th Annual-Meeting Reception was held on 14th May 2014 at Den Danske Frimurerorden. Chairmen from K.U.K.S. bilateral societies and ambassadors were attending the reception.
 Photo: Hasse Ferrold
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
Friday October 18. 2013

KUKS INTERNATIONAL GALA FESTIVAL OF NATIONAL FARE

On October 18th at 19.30 K.U.K.S. – The Cultural Confederation of Foreign Societies, in cooperation with 30 embassies, arranges a spectacular international evening at the Copenhagen Town Hall in honor of the United Nations Day.

Next to language, food is the most important cultural mediator. All over the world where people meet, refreshments typical of the nation are normally served. Each nation’s food traditions and eating customs give a fascinating insight into the country’s cultural heritage.

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Onsdag den 24. oktober 2012

Udstillingen KUKS INTERNATIONAL EXHIBITION OF MODERN TRENDS IN NATIONAL ARHCITECTURE åbnede på Københavns Rådhus på FN dagen

Næsten 30 lande viste i billeder og tekst eksempler på projekter og bygningsværker, som anskueliggør mangfoldigheden og de individuelle særpræg i de deltagende landes arkitektur. 

KUKS Præsident Eleanor Bomholt åbner udstillingen

                               Photo: Hasse Ferrold

___________________________________________________________


 FREDAG DEN 21. OKTOBER 2011

KUKS markerer FN-Dagen på Københavns Rådhus med det traditionsrige arrangement KUKS INTERNATIONAL GALLA OF NATIONAL FARE med deltagelse af næsten 30 landes ambassader, som præsenterer eksempler på deres lands traditionelle retter og drikkevarer.

Aftenen igennem var det er righoldigt underholdningsprogram med optrædende fra mange lande. UP Town Jazz band spillede op til dans. De mange gæster blev underholdt på bedste vis og ved det afsluttende lotteri, gik mange glade vindere hjem med flotte præmier.

Se de mange billeder fra arrangementet på fotograf Hasse Ferrolds hjemmeside:
international-club-copenhagen.blogspot.com/search


MANDAG DEN 16. MAJ 2011

KUKS inviterer til reception for ambassadører, formænd for de tilsluttede foreninger og en lang række indbudte gæster på Frederiksberg Slot. De mange deltagere blev budt velkommen af KUKS' præsident fr. Eleanor Bomholt og derudover talte the Dean og the Diplomatic Corps og slottets kommandant. Der var arangeret en spændende rundvisning på slottet, der siden 1867 har fungeret som Hærens Officerskole. Efter den vellykkede reception afholdt KUKS årsmøde for foreningernes formænd.

Se mere om Frederiksberg Slot på hjemmesiden: www.frederiksbergslot-frbslot.dk/


ONSDAG DEN 26. MAJ 2010

KUKS’s 40. Komité-møde for de tilsluttede foreningers formænd blev afholdt i KAFA Caféen på Café Teatret i Skindergade. Idet K.U.K.S. allerede havde markeret sit 40. års jubilæum med deltagelse af vor Protektor H.K.H. Prinsgemalen og mange ambassadører og formænd den 7. maj ombord på det gode skib Saga Queen var årsmødet i år udelukkende for formænd eller deres stedfortrædere.


FREDAG DEN 7. MAJ 2010

KUKS fejrer sit 40 års jubilæum ombord på restaurantskibet Saga Queen
med festmiddag og efterfølgende dans til Uptown Jazzband.


FREDAG DEN 23 OKTOBER 2009

På Frederiksberg Rådhus åbner udstillingen


KUKS INTERNATIONAL EXHIBITION OF NATIONAL CLIMATE
AND ENVIRONMENT CHALLENGES

med deltagelse af ca. 30 lande. De udstillende lande viste på plancher eksempler på de udfordringer, de står overfor i deres respektive lande og de løsninger, som der arbejdes med.

Desuden var Copenhagen International School 's elever inviteret til at bidrage med deres tanker og ideer. Også denne del af udstillingen tiltrak sig stor opmærksomhed i den uge udstillingen stod i Rådhushallen.

KUKS siger en stor tak til alle, der på forskellig vis bidrog til udstillingens succes.


TORSDAG DEN 14. MAJ 2009

KUKS’s 39. Komité-møde med reception til ære for Corps Diplomatique og de tilsluttede foreningers formænd på Kastellet i København.
K.U.K.S. | Danas Plads 23, 2.th., DK-1915 Frederiksberg C - DENMARK