Formandsmøde marts 2017

Formandsmødet 2017


Tirsdag den 7. marts 2017 afholdt KUKS møde for de tilknyttede foreningers formænd i Hjemløsecaféen på Theklavej 48. Som tema var valgt: Hvad skal der til for at din forening kan tiltrække nye medlemmer og få fremgang i en tid med mange anderledes tilbud som konkurrerende faktorer?

To oplægsholdere var inviteret. Dorethe Worsøe fra International Women’s Club fremhævede fordelen af at deres medlemmer tilhørte en kontinuerligt skiftende medlemskreds. Det er nødvendigt at fokusere på foreningernes formål, at inddrage yngre medlemmer i planlægning og være opmærksom på både de yngre og ældre medlemmers behov og nytte af foreningen. IWC arrangerede månedlige ”Coffe-Mornings” og andre selskabelige arrangementer. Et traditionelt område for IWC er velgørenhed både i nærområdet og internationalt.

Luc de Moor fra Dansk-Belgisk Selskab erkendte også udfordringerne i at skaffe nye og især yngre medlemmer. Studerende og familier med børn er sjældent potentielle medlemmer. Et andet problem er at de sociale medier har overtaget kommunikationsformen, og for mange er et nationalt tilhørsforhold ikke en prioritet, sådan som det er for foreningerne. Selskabet holder fast i de nationale højtider og typiske traditioner, for at fastholde den belgiske identitet og belgiske forbindelser til efter en udstationering.

Andre indlæg handlede om at skabe opmuntring og fordele ved medlemskab, skabe sjove og uformelle møder ved siden af f.eks. nationaldage, oprette netværk gennem Facebook og kontakte hjemlandets studerende i Danmark. Fokusering på ”hvornår vil I komme og hvad vil I?, fremfor ”Kan i komme den og den dag til det og det?” Foreningerne bør overveje fordelingen af formelle møder i forhold til sammenkomster hvor man har det sjovt. Nogle ambassader holder månedlige aftener arrangeret af foreningerne. Et generelt spørgsmål var om foreningerne bruger deres resurser effektivt.

Deltagerne var enige om at formandsmødet var forløbet meget tilfredsstillende med gode oplæg og mange, engagerede deltagere i de efterfølgende drøftelser. Morgencafeens lokaler var fine rammer for mødet. Tilbagemeldinger fra flere deltagere havde været meget positive og der var enighed om at lave et tilsvarende arrangement næste år primo marts med et nyt tema.
K.U.K.S. | Danas Plads 23, 2.th., DK-1915 Frederiksberg C - DENMARK