Belgien

Dansk Belgisk Selskab

Formand:
Mr. Luc De Moor
Boelsvang, 5
2970 Hørsholm
Tel.45572662
Fax.45572665
Mob.21618456
 

Web side: www.dansk-belgisk.dk
K.U.K.S. | Bredgade 47, 3.tr., DK-1260 Copenhagen K. - DENMARK