Belgien

Dansk Belgisk Selskab

Formand:
Mr. Luc De Moor
Boelsvang, 5
2970 Hørsholm
Tel.45572662
Fax.45572665
Mob.21618456
 

Web side: www.dansk-belgisk.dk 
 
Se også Facebook
K.U.K.S. | Danas Plads 23, 2.th., DK-1915 Frederiksberg C - DENMARK