Ungarn

 
Dansk Ungarsk Selskab

Formand:
Angela Effersøe

e-mail angela@brygge.dk
K.U.K.S. | Danas Plads 23, 2.th., DK-1915 Frederiksberg C - DENMARK