Island

Dansk-Islandsk Samfund

Formand:
Steen Lindholm   e-mail: lindholm@post8.tele.dk

Kontaktperson:
Klaus Otto Kappel   e-mail: kokappel@ofir.dk

Weside: www.dansk-islandsk.dk
K.U.K.S. | Danas Plads 23, 2.th., DK-1915 Frederiksberg C - DENMARK